Service voor de industrie ketting en lastketting

Onderhoud:

Bij alle onderhoudswerkzaamheden moeten de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsvoorschriften zoals beschreven in EN818-7 en DIN 685 deel 5 worden opgevolgd.

Ook moeten de gebruik-, (de-)montage- en onderhoudsvoorschriften van de (hijs)installatie producent worden aangehouden.

Smering:

Wanneer de ketting regelmatig gesmeerd wordt kan een 15-20 keer hogere levensduur behaald worden t.o.v. een droge- niet gesmeerde ketting.

Wij adviseren de ketting voor het voor gebruik over de gehele lengte goed te smeren. Hierbij moet er goed gelet worden der het smeermiddel goed tussen de schakels komt en er mogen er geen schakels worden overgeslagen. Wanneer hier niet goed op geld wordt kan dit leiden tot een snellere slijtage.

Extra aandacht voor de smering moet worden gegeven aan de “omkeerschakels”. De omkeerschakels zijn de schakels die zich in het kettingwiel bevinden bij de omschakeling van ophijsen naar dalen van de last. Dit geldt zowel voor de schakels die zich dan op het aandrijfwiel bevinden als voor de schakels die zich op de omlooprollen bevinden. Deze kettingschakels worden meer belast op dynamische krachten, op buigingen en op trillingen. Deze kettingschakels moeten regelmatig en zorgvuldig met het juiste smeermiddel worden gesmeerd. De keuze van het smeermiddel is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Advies hierover kan bij RUD worden opgevraagd.

Voorspanning:

De ketting justering moet regelmatig gecontroleerd worden. Vooral bij het inlopen van een nieuwe ketting of bij lange kettingen. Er moet net voldoende voorspanning zijn, zodat de ketting bij normaal gebruik soepel loopt. Bij toestellen met meerdere kettingen moet de voorspanning op alle kettingen gelijk zijn. Wanneer de voorspanning te hoog is, zal dit tot extra slijtage kunnen leiden.

Controle van de kettingaandrijving:

De ketting moet volgens de landelijke voorschriften, regelmatig gecontroleerd worden, maar ten minste 1 x per jaar. Wanneer er sprake is van intensief gebruik, hogere slijtage, roestvorming,  invloed van hitte en/of vaker storingen optreden moet er de controle interval worden verhoogd en aangepast worden aan de omstandigheden.

Wanneer er nog geen ervaring is met de juiste controle interval moet bij elke smering ook gelijk een controle plaatsvinden . Tijdens de controle moet er worden gelet op beschadigingen, vervormingen, scheuren, slijtage en roest. Bij een controle moet de gehele ketting worden gecontroleerd. Ook het niet zichtbare gedeelte in de kettingaandrijving. Wanneer de takel vaak een zelfde weg aflegt moet het omschakeldeel (de omkeerschakels) extra worden gecontroleerd en gesmeerd. De omkeerschakels zijn de schakels die zich in het kettingwiel bevinden bij de omschakeling van het ophijsen naar het dalen van de last. Dit geldt zowel voor de schakels die zich dan op het aandrijfwiel bevinden als voor  de schakels die zich op de omlooprollen bevinden.

Verder moeten ook de kettingwielen, kettinggeleidingen en bevestigingen worden gecontroleerd op beschadigingen, vervormingen, scheuren, slijtage en roest. Tevens moet er goed op gelet worden of eventuele schroeven en borgingen nog goed vast zitten en in tact zijn. Eventuele afwijkingen moeten direct worden opgelost.

Slijtage aan de rondstaalketting

De ketting moet worden verwisseld wanneer de gemiddelde draaddoorsnede (dm) ergens op de schakel meer dan 10% van de nominale draaddikte afgenomen is. De gemiddelde draaddoorsnede dm =(d1+d2);2 =0,9d, waarbij d1 en d2 gelijktijdig wordt gemeten over twee schakels die onder 90° in lijn staan. De ketting moet worden gewisseld wanneer een schakel blijvend vervormd is of wanneer de binnenmaat van een kettingschakel meer dan 5% groter is geworden. Verder moet de ketting worden gewisseld wanneer de lengte van de ketting, gemeten over 11 schakels 2% is toegenomen t.o.v. 11t.

Slijtage aan de aandrijfwielen en de omloopwielen

Wanneer de ketting, gemeten over 11 schakel meer dan 2% t.o.v. 11t is toegenomen moeten ook de kettingwielen zorgvuldig gecontroleerd worden. Beschadigde wielen moeten dan tegelijkertijd met de ketting worden vervangen. Wanneer geen beschadigingen zichtbaar zijn en alleen geringe aantekening te zien is op de tandflanken hoeven de wielen nog niet vervangen te worden.

Schuifmaat voor kettingen

Schuifmaat voor kettingen

Naar het product

Standaardverpakking voor RUD kettingen

Standaardverpakking voor RUD kettingen

Naar het product

2 Producten