Jakość

Kwestionowanie stanu obecnego, umacnianie sprawdzonych rozwiązań, opracowywanie nowości

„Łańcuch wart jest tyle, ile wytrzyma jego najsłabsze ogniwo”

Ta dewiza obowiązuje nie tylko dla produkowanych przez nas łańcuchów, lecz także dla łańcuchów procesów występujących w naszym przedsiębiorstwie, nakładając na każdego pracownika obowiązek dochowania staranności. Nasz zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem to podstawa naszego działania, stanowiąca element filozofii naszego przedsiębiorstwa.

„RUD tworzy produkty, które realizują potrzeby i oczekiwania klientów związane z przydatnością do użycia i spełniają kryteria bezpieczeństwa, niezawodności i wytrzymałości. W swoim segmencie rynku produkty te są wyjątkowo przyjazne dla środowiska”
Fragment z Instrukcji zarządzania jakością i środowiskiem RUD, Polityka jakości

Jakość i ochrona środowiska mają w Grupie RUD długą tradycję:

już w roku 1953 w RUD odbył się pierwszy audyt jakości. Jego celem było uzyskanie znaku jakości H1. Zadanie to powiodło się. W ten sposób RUD stał się pierwszym producentem łańcuchów, który otrzymał znak jakości H.

Pod koniec lat 80., zgodnie z zupełnie wtedy nową normą ISO 9001, położono fundamenty pod system zarządzania jakością.

W 1992 r. firma uzyskała certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością. Firma RUD kolejny raz stała się pierwszą firmą w sektorze łańcuchów, która dysponowała certyfikowanym systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001. Pod koniec lat 90. stworzono i wprowadzono dodatkowo system zarządzania środowiskiem zgodny z ISO 14001.

W roku 2001 możliwe stało się zintegrowanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001. Zintegrowany system również otrzymał certyfikat zgodności z normą.

Od roku 2007 systematycznie tworzono i wdrażano system zarządzania energią. System ten w roku 2012 spełnił wymogi międzynarodowej normy ISO 50001 i pod koniec 2012 r. również uzyskał certyfikat. Potwierdzeniem oferowanej przez nas jakości są liczne homologacje i certyfikaty przyznawane naszemu przedsiębiorstwu lub konkretnym produktom przez urzędy, instytucje klasyfikacyjne związane z transportem morskim, stowarzyszenia zawodowe oraz towarzystwa klasyfikujące.

ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie jakością RUD ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
Zarządzanie środowiskiem RUD ISO 14001