System identyfikacji RUD RFID

Ogromny potencjał możliwości zastosowania oraz bezpieczeństwo prawne podczas procesów kontroli i dokumentacji części

Wymagane przez ustawodawcę badania środków pracy jak osprzętu do podnoszenia i zabezpieczania ładunków oraz do konieczność sporządzania odpowiedniej dokumentacji niosą za sobą znaczne koszty. Przepisy regulujące, jak np. opisane w Rozporządzeniu o Bezpieczeństwie Pracy - BetrSichV § 2, zobowiązują przedsiębiorcę do podjęcia kosztownego i pracochłonnego procesu dokumentacji.

System RUD-ID® robi przebieg tych procesów wydajny, zredukowany, bezpieczny i łatwy. Dziąki zastosowaniu technologii RIFD mogą być wszystkie stosowane części seryjne zidentyfikowane, zajerestrowane oraz zapisane w systemie, przez jeden "klik", bez ich dotykania, błyskawicznie i unikając błędów

 

Czipy RFID

Czipy RFID

Czip RIFD dla każdego zastosowania- od wciśnięcia, naklejenia, zaciśnięcia, aż do podwieszenia.

Czytniki RFID

Czytniki RFID

Wytrzymałe czytniki do szybkiedo i bezbłędnego odczytu wyraźnego numeru identyfikacyjnego RUD ID...

Aplikacja RFID

Aplikacja RFID

Aplikacja internetowa AYE-D.Net zapewnia wydajne i przejrzyste administrowanie i dokumentację śro...