Lanțuri industriale și de ridicare - Service

Întreținere: Normele în vigoare de prevenire a accidentelor și prevederile DIN EN 818-7 și DIN 685 partea 5 trebuie să fie respectate în timpul tuturor lucrărilor de întreținere. În același timp, trebuie să fie respectate întotdeauna instrucțiunile de montare, demontare, punere în funcțiune, exploatare și întreținere ale producătorului echipamentelor de ridicat.

Lubrifierea: Printr-o ungere regulată a lanțului de oțel rotund un număr de 15-20 de ori mai mare de cicluri pot fi obținute decât cu un lanț uscat, fără lubrifiate. Vă recomandăm să lubrifiați lanțul pe toată lungimea sa, înainte de punerea în funcțiune. Trebuie să vă asigurați că toate zalele lanțului sunt lubrifiate. Nicio za de lanț nu poate fi trecută cu vederea, deoarece acest lucru poate duce la uzura prematură. In timpul lubrifierii, asigurați-vă că lubrifiantul pătrunde în verigile cele mai susceptibile de a se uza. Zelele de comutare trebuie să fie unse deosebit de atent. Zalele de comutare sunt acele zale se care opresc imediat la intrarea în sistemul de ridicare, iar roțile pentru mers înapoi la lovituri constante atunci când se face trecerea de la ridicare la coborâre. Aceste zale de lanț sunt solicitate mult în special prin vibrații dinamice și trebuie, prin urmare, să fie unse cu atenție și în intervale de timp mai scurte. Alegerea unui lubrifiant adecvat depinde de locul de operare și condițiile de mediu existente. O recomandare adecvată de lubrifiant poate fi cerută la RUD.

Tensionarea: Ajustarea lanțului trebuie să fie verificată în mod regulat, în special în timpul perioadelor de funcționare în cazul lanțurilor noi și /sau în cazul lungimii extinse a lanțului. Tensionarea ar trebui să fie atât cât este necesar pentru lanțul în condiții normale de funcționare. În cazul dispozitivelor cu lanțuri multiple, toate toroanele de lanț trebuie să fie tensionate în mod egal. Forța inutile de tensionare ridicată reduce durata de viață.

Inspectarea transmisiei cu lanț: Lanțul trebuie să fie verificate la intervale regulate, dar cel puțin o dată pe an, în conformitate cu prevederile DIN 685 partea 5 și regulamentele de prevenire a accidentelor în vigoare. Pe măsură ce frecvența de utilizare crește, intervalele de inspecție trebuie să fie reduse și ajustate la condițiile de funcționare predominante precum uzura, coroziune, efectele căldurii și o mai mare susceptibilitatea de apariție a defectelor. Atâta vreme cât nu există valori bazate pe experiență care să fie disponibile în cazul uzurii în condiții reale de funcționare, o inspecție trebuie să fie, de asemenea, efectuată de fiecare dată când se relubrifiază lanțul. Inspecția include detectarea defecțiunilor externe, deformărilor, fisurilor, crăpăturilor de uzură și coroziune.

În timpul inspecției, lanțurile trebuie să fie examinate pe toată lungimea lor, inclusiv părțile ascunse. În cazul în care echipamentul de ridicare este utilizat frecvent pentru o anumită distanță de ridicare sau în cazul în care comutarea din sus spre în jos se face de multe ori în aceeași zonă, se necesită o inspecție deosebit de atentă și lubrifiere în această zonă de comutare. Împreună cu lanțul, roțile, ghidajul lanțului și piesele de fixare trebuie să fie inspectate în căutare de deteriorări, coroziune, zonă anormală de uzură sau alte defecte. O atenție deosebită trebuie acordată stării tuturor șuruburilor și a componentelor de siguranță. Defectele descoperite trebuie să fie remediate fără întârziere.

Înlocuire la uzură lanțului de oțel rotund: Lanțul trebuie să fie înlocuit în cazul în care diametrul mediu a sârmei s-a redus din cauza uzurii cu mai mult de 10% din grosimea nominală în orice punct de pe zaua lanțului. Diametrul mediu a sârmei dm = (d1 + d2): 2 <= 0.9d, unde diametrul mediu dm al sârmei se calculează din două valori individuale d1și d2 măsurate rotite cu 90 ° una față de cealaltă. Lanțul trebuie să fie înlocuit în cazul în care o singură za din lanț este întinsă permanent sau dacă pasul interior t al zalei individuale a crescut în dimensiuni cu mai mult de 5%, ca urmare a uzurii. Lanțul de asemenea, trebuie să fie înlocuit în cazul în care pasul interior 11 t a crescut în dimensiuni cu mai mult de 2% de-a lungul unei secțiuni de măsurare a 11 zale de lanț.

Condiția de înlocuire la uzură roților motoare și pentru mersul înapoi: În cazul în care lanțul se utilizează până atinge condiția de înlocuire la uzură de 2% extindere pas (peste 11t) pe roți, roțile de tracțiune și mers înapoi trebuie să fie inspectate cu atenție. Roți deteriorate trebuie să fie înlocuite împreună cu lanțul. Dacă nu există găuri în materiale ci numai urme ușoare de rulare la flancurile dinților și sprijinirea pe roțile de tracțiune și mers înapoi devin evidente, roțile nu trebuie să fie înlocuite.

Pentru identificarea rapidă a stării de uzură prin calibrare externă a pasului 11 + 2 diametru

   La creșterea pasului prin uzură sau de distorsiune
   calibrări posibile și la toroanele de lanț încărcate
     un dispozitiv de calibrare cu un design simplu
     Manipulare ușoară

 

Gabaritul limită pentru lanțuri de ridicare

Gabaritul limită pentru lanțuri de ridicare

Vizualizare produs

Lanțuri de ridicare marca RUD ambalare Standard

Lanțuri de ridicare marca RUD ambalare Standard

Vizualizare produs

2 Produse