Calitatea

Curiozitate, fixarea cunoștințelor, inovație

”Un lanț este la fel de bun ca cea mai slabă verigă a sa”

Premisa este valabilă nu doar pentru lanțurile noastre produse, ci și pentru lanțurile de procese din societatea noastră, necesitând atenția fiecărui angajat. Sistemul nostru de management al calității/mediului crează astfel baza de acțiune, fiind parte integrantă a foilozofiei companiei noastre.

”RUD crează produse care îndeplinesc cerințele și așteptările clienților în ceea ce privește utilizabilitatea lor, corespunzând ca siguranță, încredere și fiabilitate și la cerințele de mediu.”
Extras din manualul de management RUD MC/MM, politica calității

Calitatea și protecția mediului au tradiție în grupul RUD:

Primul audit de calitate la RUD a avut loc în anul 1953. Scopul acestui audit a fost avizarea sigiliului H1, testul fiind încununat de succes. RUD a devenit astfel primul producător de lanțuri care a primul sigiliul H.

La sfârșitul anilor `80 au fost puse bazele unui sistem de management al calității, după care s-a constituit standardul ISO 9001.

În 1992 a avut loc certificarea cu succes a sistemului de management al calității după ISO 9001. RUD a fost din nou prima companie din domeniul lanțurilor care dispunea de un sistem de management al calității certificat după norma ISO 9001. La sfârșitul anilor `90 s-a conceput și implementat suplimentar un standard de management al mediului după ISO 14001.

În anul 2001 au putut fi integrate și prin aceasta certificate sistemul de management al calității după ISO 9001 și sistemul de management al mediului după ISO 14001.

Sistemul certificat de management al calității aduce o contribuție decisivă la calitatea produselor RUD. Asigurarea calității de proces și utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor au loc în combinație cu celelalte două sisteme certificate de management al mediului și energiei. Produsele noastre se disting astfel prin cea mai înaltă calitate, respectând mediul înconjurător.