Marca RUD

Politica noastră de marcă consecventă și diferențiată

De 140 ani, ca forjă de idei și credincioși sloganului la nivel de concern ”Tradition in Dynamic Innovation”, producem concepte de soluții inteligente cu lanț și componente constructive. De 140 de ani, aceste sisteme de lanț conectează lumi și culturi; de 140 ani, autentica și originala marcă RUD conectează prin simpatie. Acest lucru îl trăim, îl experimentăm și de aceasta suntem mândri.

Logouri RUD din 1875 până în prezent

În decursul acestor multor decenii în slujba clienţilor, partenerilor și angajaţilor săi, grupul RUD, un concern de familie modern, dinamic și de succes mondial, nu numai că și-a multiplicat cifra de afaceri și rezultatele, ci a crescut constant și prin noi inovaţii de produse, noi locaţii, noi acţionari și noi parteneriate de afaceri. Acest lucru trebuie să fie și în viitor scopul nostru. Cu cât mai mari și mai internaționali devenim, cu atât mai important este să asigurăm o imagine a grupului RUD mai impresionantă care să se întipărească în minte la nivel mondial, dincolo de culturi și piețe de desfacere. Într-o lume globalizată în care piețele de desfacere se restrâng, se interconectează și se transparentizează tot mai mult datorită noilor mijloace de comunicații, într-o eră a unei avalanșe de excitanți vizuali și de imagini tot mai complexe, accentul nostru strategic deschide pentru puternica și pregnanta marcă RUD noi drumuri spre succes.

În centrul inconfundabilei sale tării de caracter și identități a grupului RUD stă marca RUD. Aceasta exprimă în termeni clari diferenţierea noastră, adică originalitatea și caracterul multivaloric al produselor și serviciilor noastre, precum și dinamica concernului nostru de familie; ea reprezintă cea mai înaltă încredere, siguranță și calitate, succesul nostru, orientarea spre viitor și viziunile noastre în calitate de precursor mondial, de trendsetter tehnologic în domeniile noastre de activitate; ea este prin aceasta o dovadă clară a unei strategii focalizate și orientate spre înainte!

Tradiția și experiența noastră îndelungată, cunoștințele noastre aprofundate, fondate și imense, tehnologia noastră inovativă și calitatea demonstrată, eficiența și efectivitatea noastre devin foarte clare și sunt reflectate și comunicate prin consecventa și moderna noastră politică de marcă la nivelul tuturor filialelor grupului RUD atât intern, cât și extern.

Ca icoane inspiraționale și lideri de branșă ne supunem și unei noi provocări pentru asigurarea succesului nostru viitor pe piață: Poziționarea de top a tuturor mărcilor grupului nostru RUD prezent la nivel internațional trebuie nu doar menținută, ci și întărită pe termen lung printr-o politică de marcă consecventă și diferențiată.

Această provocare ne stă tuturor în față. Toți angajații noștri și mai ales partenerii noștri sunt invitați să răspundă prin comportamentul lor zilnic, convingător și exemplar și să ia parte activi, făcându-și din aceasta provocarea lor personală. Aceasta este o sarcină și o responsabilitate de durată, interesantă și strategic extrem de importantă pentru noi toți. Acest lucru este și ceva care creează valori durabile și ne captivează, ba chiar ne motivează și ne entuziasmează!

Marca Erlau

Marca Erlau

Mai multe informații despre marca Erlau