Managementul mediului și energiei de durată

Un exemplu clar în branșa noastră

Eforturile noastre de combinare a calității cu mediul au o tradiție de durată. RUD a fost înființat în 1875 ca ”fabrică în spațiul verde”. Din anul 1898, sediul firmei noastre poartă numele de Friedensinsel (”insula păcii”), fiind un sanctuar al împăcării dintre tehnologie și natură și al parteneriatului social.

Certificarea obținută în 2001 ca prim producător de lanțuri cu sistem integrat de management al calității și mediului ISO 9001 / 14001 continuă această tradiție. În anul 2012 a fost certificat și sistemul nostru de management al energiei conform ISO 50001. Acesta corespunde în mod consecvent și declarației misiunii noastre, o creștere continuă cu respectarea cu strictețe a resurselor și mediului nostru înconjurător.

Protecția mediului înconjurător și a climei sunt pentru noi sarcini importante de conducere. Prin politica noastră de mediu și energie ne obligăm să respectăm în special următoarele cerințe:

 • Respectarea prevederilor legale și reglementărilor precum și a principiului îmbunătățirii constante
 • Evaluarea aspectelor noastre de mediu și evaluarea energetică a resurselor noastre
 • Prelucrarea eficientă a resurselor
 • Integrarea proceselor noastre de achiziții, producție, mentenanță și logistică, precum și cooptarea furnizorilor și prestatorilor noștri de servicii
 • Reducerea cantității de apă industrială eliminată precum și a emisiilor
 • Școlarizarea angajaților noștri cu privire la problemele de mediu și energie
 • Elaborarea unul plan de apărare împotriva pericolelor, identificarea și prevenirea cazurilor de urgență în riscurile de securitate
 • Cooptarea furnizorilor și prestatorilor de servicii care-și desfășoară activitatea în arealul companiei noastre 

În ramele sistemului de management al mediului și energiei, evaluăm puncte importante, cum ar fi materialele de producție, utilizarea resurselor, energia și eficiența energetică, înlăturarea reziduurilor, apa deversată și apa de răcire, emisiile de gaze, zgomotul și protecția solului. Cu ajutorul sistemului de codare intern, aceste puncte principale devin transparente și comparabile. Acest lucru duce la filtrarea constantă și dedicată a importante aspecte de mediu și potenșțiale energetice, prevăzându-le cu un scop detaliat, respectiv relativ la consumul de energie.

Eforturile noastre sunt evaluate printr-un audit regulat al TÜV, confirmate prin certificare și documentate.

În plus, dispunem de calificare de fabrică specializată, conform § 19 l din Legea deversării apei menajere.

Pompierii / sanitarii fabricii RUD

Extrem de mândri suntem și de pompierii RUD, care de 45 ani fără întrerupere sunt recunoscuți de autorități și își desfășoară activitatea cu succes în ramele apărării și prevenirii primejdiilor. De peste 20 ani avem la dispoziție sanitari RUD formați chiar de către noi. Aceștia sunt școlarizați special pentru nevoile fabricii noastre, putând acorda foarte eficient îngrijirea de prim ajutor. Păstrăm un contact strâns și cu asociațiile voluntare de pompieri locale.

Schwarzer Kocher

Ce întreprindem noi cei de la RUD pentru menținerea curată a pârâului ”Schwarzer Kocher”?

 

 • transpunem activ în practică a măsurilor din programul de sanare a Kocher-ului (de exemplu, creșterea anuală a circa 200 păstrăvi)
 • nu deversăm apă industrială purificată în pârâu
 • Racordul apei de răcire pentru răcitorul simplu cu respectarea celor mai stricte măsuri pentru permisia de racordare, cum ar fi
  • respectarea temperaturilor maxime precum și a altor parametri specifici apei
  • Se introduce doar apă din circuitele secundare, acest lucru însemnând că apa nu vine în contact cu uleiuri de la mașini, etc.
  • nu se adaugă agenți chimici de tratare în apa de răcire
 • Îngrijirea florei malului râului, în special a pomilor, datorită umbrei cărora se împiedică supraîncălzirea apei pârâului Schwarzer Kocher de la razele de soare.
 • măsuri de protecție extinse în producție, prevederi clare pentru transportul intern al materiilor toxice, pregătirea constantă de intervenție a pompierilor RUD, astfel încât în caz de nevoie pârâul Schhwarzer Kocher să fie amenințat cât mai puțin posibil.

Sediul central al firmei a fost declarat în 1968 într-un concurs la nivel național ”industrie în natură”, ieșind pe primul loc cu o medalie de aur înmânată de contele Lennart Bernadotte. Distincțiile din trecut sunt pentru noi impulsionante și în același timp ne obligă să formăm corect arealul prezent și viitor al firmei noastre.

Baza de copaci și tufe este înnoită și extinsă anual. În anii 2012 și 2013 au fost plantați mai mult de 150 copaci și tufe. Este extrem de important pentru noi ca varietatea speciilor să se păstreze pentru a nu apărea o monocultură. Pentru plantările noi s-au folosit diferite specii, cum ar fi tufe de fagi, pini sârbești, platani, dafini, corn. Astfel se compensează și procentul emisiilor de CO2 care apar inevitabil în urma activității noastre de producție.

Sistemul de management al calității, mediului și energiei integrat și certicat ISO 9001 / 14001 / 50001 este instrumentul pentru punerea în practică a valorilor noastre directoare:

 • Legalitatea
 • Economia
 • Durabilitatea