Het werk van generaties

De ontwikkeling van RUD is als een pad vol mijlpalen. Wat toen bijzonder was, is nu algemeen geaccepteerd. Opvallend is de wijze waarop we het pad naar succes bewandeld hebben.

Op succes was onze reis gericht toen we in 1875 RUD oprichtten. De locatie van de eerste smederij werd doelbewust gekozen. In het stroomafwaarts gelegen weidelandschap bij Oberkochen werd al halverwege de 14e eeuw ijzer geproduceerd. De waterkracht van de Kocher was gunstig voor de productie. Zo werd de kettingsmederij een vertrouwd ambacht in het gebied. Omdat de bovenloop van de Kochers een opmerkelijke eilandpositie had, kreeg het gebied in 1898 de naam Vredeseiland. Een gedenkteken, in 1992 geschonken door fabrikant Ernst Rieger, herinnert nu nog aan de parkingang naar de fabriek.

Handelsgeest

Opvallend in de historie van RUD is de handelsgeest van beide oprichters. Zij werkten beiden bij de sinds 1828 in de streek Erlen-Au gevestigde firma Erlau. Carl Rieger was hier werkmeester van en de ondernemende handelsreiziger Friedrich Dietz hield zich daar met de verkoop van kettingen en andere handelswaren bezig. De raad van toezicht van Erlau AG (destijds overigens de eerste naamloze vennootschap in Zuid-Duitsland) weigerde beide heren een gevraagde loonsverhoging. Deze beslissing had grote gevolgen. Al snel en zonder bedenkingen besloten de heren tot de oprichting van een kettingsmederij slechts 3 km verderop Kocher-afwaarts. Deze stap en ook het latere succes zou de protagonisten van Erlen-Au nog zwaar op de maag liggen.

Vol goede moed zetten de beide oprichters zich samen met een groep van 16 kettingsmeden in de snelgroeiende fabriek aan het werk. Nu blikken RUD en Erlau trots terug op een geschiedenis van ruim 180 jaar. Wat 113 jaar geleden uit elkaar ging, werd in 1988 weer samengebracht: Erlau AG ging op in het familieconcern RUD. Voordat het huidige familieconcern RUD met meer dan 1.000 medewerkers en een wereldwijd netwerk ontstond, stroomde er echter heel wat water door de Kocher. Tijdens de 5 generaties van een ondernemersfamilie zijn er zeker de nodige hoogte- en dieptepunten geweest.

Industrie

Al vanaf de oprichting lag de focus op het industriële pad. Daarvan getuigen de eerste deelnames aan beurzen en onderscheidingen 1877 en 1881. Het was de enige zoon van medeoprichter Otto Rieger, die in 1908 als eerste in Duitsland het elektrisch lassen aan kettingschakels introduceerde. En 1910 kan als het geboortejaar van de sneeuwketting worden aangemerkt, met geboorteplaats Unterkochen. Eigenlijk het bewijs, dat in de Duitse industriële geschiedenis terug is te vinden - op een tijdstip dat de motorisering van het wegverkeer nog in de kinderschoenen stond.

Als een rode draad door de geschiedenis van RUD loopt de wens om de eerste te zijn met industriële ontwikkelingen. Na de Tweede Wereldoorlog startte de productie van industriële kwaliteitskettingen voor de transportsector. Deze kettingen waren geschikt voor het hijsen, vastzetten, trekken en aanslaan en voldeden aan de eisen die de markt stelde aan bandenbeschermingskettingen.

Uitvinder

We gaan eerst nog even terug naar 1935. In dat jaar realiseerde ingenieur Werner Rieger als eerste wereldwijd de netketting. Hij ging daarmee de geschiedenisboeken in als de uitvinder van de sneeuw- en bandenbeschermingsketting voor de auto-industrie.

RUD heeft nooit speculatief gehandeld. Altijd vormden technische ideeën het uitgangspunt. Naast een strikt en compromisloos streven naar kwaliteit. Deze waarden staan tegenwoordig onverminderd hoog in het vaandel.

Personeel

Ook op personeelsvlak is RUD altijd een voorloper geweest. Al in 1910, dus 10 jaar voor de latere Wet op de ondernemingsraden, heeft Otto Rieger senior met de 7 diens oudste kettingsmeden een vertrouwensraad opgezet. En medewerkers die dat verdienden werden al in 1960 beloond als stammedewerkers van RUD met vrijwillige pensioenvoorziening, zorghulp en extra vakantiedagen. Alle sociale ontwikkelingen zijn intussen opgenomen in de algemene regelingen. In die tijd, 50 jaar geleden was dit echter pionierswerk. Als eerste bedrijf in de regio heeft RUD ook de contantloze loon- en salarisbetalingen ingevoerd. Echtgenotes kregen hierdoor voor de eerste keer inzicht in de portemonnee van manlief. Dit leidde echter niet overal tot vreugde-uitbarstingen...!

De initiatiefnemers van deze voorbeeldige manier van werken, waren de vier ondernemers en broers Otto, Ernst, Emil en Dipl. -Ing. Werner Rieger. Samen hebben ze langer dan een halve eeuw hun stempel op het familiebedrijf gedrukt. De vier broers hebben een nagenoeg legendarische naam in de Duitse en internationale kettingbranche. Dat werd ook officieel erkend door het bedrijfsbezoek van de toenmalige bondspresident Gustav Heinemann. En met de onderscheiding als winnaar bij de landelijke wedstrijd ‘Industrie in het landschap’ door graaf Lennart Bernadotte.

Sinds 1968 leidt Dr. Ing. Hansjörg Rieger als 4e generatie het familieconcern. Hij doet dat samen met zijn zonen Dr. Jörg Steffen, Johannes en Dr. Benjamin Rieger. Een zware tegenslag trof deze 5e generatie toen hun broer Florian Rieger als gevolg van een tragisch ongeval de dood vond. Zijn toekomstgerichte leiderschap en ondernemersgeest waren juist zo waardevol in de onvergetelijke opbouwfase van de fabrieken in Brazilië en Roemenië.

Ostwürttemberg wordt ook wel de regio van patenten en talenten genoemd. Het RUD-familieconcern heeft daaraan een grote bijdrage geleverd. Na 180 jaar, 5 generaties, is RUD op alle continenten stevig geworteld.

De ondernemersfamilie heeft ook op cultureel gebied invloed gehad. Fabrikant Ernst Rieger was namelijk getrouwd met een internationaal bekende sopraan: Trude Eipperle Rieger. Door haar contacten verleende Vredeseiland de Duitse cultuur een dienst door in de oorlog kunstschatten van Prof. Van Graevenitz, destijds directeur van de kunstacademie, veilig te stellen.