Kwaliteit

Een ketting is slechts zo goed als de zwakste schakel.

Deze uitdrukking geldt niet alleen letterlijk voor de door ons vervaardigde kettingen, maar ook voor alle processen binnen ons bedrijf. Het vereist de opperste concentratie van al onze medewerkers. Ons geïntegreerde QM/UM-systeem vormt het uitgangspunt voor ons handelen en is daarmee een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

"RUD maakt producten, die aan de eisen en verwachtingen van de klanten op het gebied van het beoogde gebruik moeten voldoen, evenals aan de veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en die in het betreffende marktsegment vooral milieuvriendelijk zijn.“

Uittreksel uit het handboek Kwaliteits-/milieumanagement van RUD, kwaliteitsbeleid

Kwaliteitskeurmerken

In 1953 vond de eerste kwaliteitsaudit bij RUD plaats. Het doel was om het H1-keurmerk te verkrijgen. De audit werd met succes afgerond. Daarmee was RUD de eerste fabrikant van kettingen, met het officiële H-kwaliteitskeurmerk. Aan het einde van de jaren 80 werd het fundament gelegd voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de (destijds nog nieuwe) norm ISO 9001.

ISO 9001 en ISO 14001

In 1992 werd deze omgezet naar een officiële ISO 9001-certificering. RUD beschikte als eerste bedrijf in de kettingbranche over een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Aan het einde van de jaren 90 werd bovendien een milieumanagementsysteem overeenkomstig ISO 14001 opgezet en ingevoerd. In 2001 werden het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en het milieumanagementsysteem ISO 14001 geïntegreerd en als geïntegreerd systeem gecertificeerd.

ISO 50001

Vanaf 2007 is systematisch gewerkt aan een energiemanagementsysteem. Dit systeem werd in 2012 aangepast aan de internationale norm ISO 50001 en eind 2012 gecertificeerd. Inmiddels is de kwaliteitsborging uitgebreid met talrijke andere branche- en product specifieke goedkeuringen en certificaten van instanties, scheepvaartclassificatie instanties, brancheorganisaties en afnemers.

Kwaliteit en milieuvriendelijkheid

Ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem is van doorslaggevende waarde voor de kwaliteit van RUD-producten. Dankzij de combinatie met een gecertificeerd milieu- en energiemanagementsysteem kunnen wij proceskwaliteit, een zorgvuldige omgang en efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen garanderen. We zijn er trots op dat onze producten een hoge kwaliteit en mate van milieuvriendelijkheid bezitten.

ISO 9001
ISO 14001
RUD-kwaliteitsmanagement ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
RUD-milieumanagement ISO 14001