Duurzaam milieu- en energiemanagement

Een duidelijk voorbeeld in onze branche

Vanaf de oprichting streeft RUD ernaar om kwaliteit en milieu met elkaar de combineren. RUD werd in 1875 als ‘fabriek in de natuur’ opgericht. Sinds 1898 draagt de plaats waar ons bedrijf is gevestigd de naam Vredeseiland, hetgeen staat voor de verbroedering van techniek en natuur en het sociale partnerschap.

De in 2001 verkregen certificering voor ons geïntegreerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem overeenkomstig ISO 9001/14001 zet deze traditie met succes voort. In 2012 werd ook ons energiemanagementsysteem overeenkomstig ISO 50001 gecertificeerd. Hiermee blijven we op consequente wijze voldoen aan ons missie statement; een permanente groei realiseren waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke bronnen en het milieu.

 

Milieu- en klimaatbeheersing zijn voor ons belangrijke bedrijfscriteria. Met ons milieu- en energiebeleid verplichten wij ons in het bijzonder tot de onderstaande speerpunten:

 • het opvolgen van de uniforme, wettelijke voorschriften en regelingen, evenals het beginsel van een permante verbetering
 • het analyseren van milieuaspecten en energetisch beoordelen van onze processen
 • een efficiënte omgang met natuurlijke bronnen
 • koppelen van onze inkoop-, productie-, onderhouds- en logistieke processen, evenals onze leveranciers en dienstverleners
 • verminderen van de hoeveelheid afval en afvalwater, evenals de eventuele uitstoot
 • opleiden van onze medewerkers ten aanzien van milieu- en energiezaken
 • doorvoeren van een risico- en noodgevallenanalyse om veiligheidsrisico's vroegtijdig te herkennen en preventieve maatregelen te treffen

Vanwege ons milieu- en energiemanagementsysteem analyseren en beoordelen wij constant belangrijke aspecten als: hulp- en bedrijfsstoffen, gebruik van grondstoffen, energie en energiezuinigheid, afvalverwijdering, omgang met afval- en koelwater, luchtafvoer, lawaai en bodembescherming. Met behulp van een bedrijfsintern kernwaardensysteem maken we alle aspecten transparant en vergelijkbaar. Hierdoor kunnen wij doelgericht belangrijke milieuzaken en energiepotentialen uit filteren en deze voorzien van gedetailleerde milieu- c.q. energie gerelateerde doelstellingen.

Al onze inspanning laten we door middel van regelmatige audits van de TÜV certificeren. Bovendien beschikken wij over de kwalificatie als onderneming overeenkomstig § 19 l Wasserhaushaltsgesetz (Duitse wet op de waterhuishouding).

 

RUD-bedrijfsbrandweer/RUD-verpleegkundigen

Wij zijn bijzonder trots op onze RUD-bedrijfsbrandweer, die al meer dan 45 jaar door officiële instanties wordt erkend en met succes actief is op het gebied van risico- en noodgevallenanalyse. Al meer dan 20 jaar beschikken wij tevens over intern opgeleide RUD-verpleegkundigen. Hun opleiding is speciaal afgestemd op de omstandigheden binnen ons bedrijf, zodat zij te allen tijde op efficiënte wijze eerste hulp kunnen bieden. Wij onderhouden bovendien nauwe contacten met de brandweer ter plaatse.

Schwarze Kocher

RUD in zijn omgeving

RUD is betrokken bij de omgeving. Zo dragen we nadrukkelijk ons steentje bij aan het schoonhouden van de rivier Schwarze Kocher:

 • actieve maatregelen ten behoeve van het Kocher-herstelprogramma (voor het behoud van de visstand)
 • geen lozing van gereinigd, industrieel afvalwater in de Kocher
 • lozing van koelwater uit de enkelvoudige koeling met inachtneming van de strenge voorwaarden van de daarvoor aanwezige lozingsvergunning
 • actief flora en faunabeheer rond de fabriek

 

 

Het gecertificeerde, geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en energiemanagementsysteem overeenkomstig ISO 9001/14001/50001 vormt de leidraad waarmee wij onze kernwaarden in de praktijk omzetten:

 • Legaliteit
 • Doelmatigheid
 • Duurzaamheid