Otto Rieger-stichting

De Otto Rieger-stichting is op 19 december 1975 in Aalen-Unterkochen opgericht en is uitsluitend gericht op maatschappelijke en liefdadigheidsdoeleinden voor:

  • het stimuleren van de jeugd
  • de verzorging en ondersteuning van medewerkers die al lang bij ons zijn en onze RUD-gepensioneerden
  • de ondersteuning van kerkelijke en culturele instellingen in de regio rond het stadsdeel Aalen-Unterkochen, waar de hoofdvestiging van het familieconcern is gevestigd
  • samenwerking met andere maatschappelijke instellingen, die vergelijkbare doelstellingen als de stichting nastreven

Onze stichting ondersteunt verschillende stage-, opleidings- en onderzoeksprojecten. Met talencursussen voor onze stagiairs en medewerkers, evenals praktijkgerichte cursussen en talrijke interne seminars. In ons Center for Chain Knowledge realiseren we jaarlijks talrijke stichtingsdoelstellingen van de ondernemer Otto Rieger. De stichting zorgt ook voor aanvullende ondersteuning van oudere, gepensioneerde medewerkers.

Voorzitter van het familiegerichte stichtingsbestuur is Dr. Hansjörg Rieger
De voorzitter van de familiegerichte adviesraad is Dr. Jörg S. Rieger

De Otto Rieger-stichting is in 1975 opgericht. De stichting borduurt voort op de zakelijke levensinstelling van Otto Rieger, de oudste van de 4 ‘kettingbroers’, die het succesvolle fundament voor het RUD-familiebedrijf hebben gelegd. Otto’s mensbeeld was gebaseerd op zijn christelijke en sociale verantwoordelijkheid. Hij meende dat het familiebedrijf uitsluitend door vlijt, onvoorwaardelijke trouw en samenhorigheid kon groeien. Zowel jongere, als oudere schakels binnen de ‘familieketting’ moeten ook eenzelfde groot aandeel hebben. De leergierigheid van jongeren en de schat aan ervaringen van de oudere generatie vormen het succesgeheim van het familiebedrijf

Vanuit deze achtergrond heeft de ondernemer en visionair Otto Rieger met een wijze vooruitziende blik zich ten doel gesteld om jonge mensen al tijdens hun stageperiode, maar ook in opleidingen en scholing buiten de onderneming een goede start in het bedrijfsleven te geven. Hij bood jongeren aantrekkelijke perspectieven en vergemakkelijkte zo zelfontplooiing. Logische aanvulling daarop vormde voor hem een algemene waardering en uitstekende verzorging van medewerkers die lang bij het bedrijf hebben gewerkt. Zelfs tot ver na hun actieve dienstbetrekking. De langdurige waardering vanuit de directie van het familiebedrijf kwam recht uit zijn hart.

 

 

De Otto Rieger-stichting draagt de naam van onze vroegere directeur Otto Rieger (*22 juni 1898, + 8 december 1987). Hij heeft zich vele jaren ingezet voor het bedrijf en kreeg al op jonge leeftijd in de hectische periode na Eerste Wereldoorlog de verantwoordelijk voor ons RUD-familiebedrijf. Als oudste van de ‘vier kettingbroers’ (Otto, Ernst, Emil en Dipl. Ing. Werner Rieger) kreeg hij vanaf 1929 de zware taak om de onderneming door een moeilijke tijd te loodsen.

Gedurende de vele jaren dat Otto Rieger leidinggaf aan het bedrijf was zijn christelijke geloof altijd een belangrijke wegwijzer. Intern slaagde hij erin om gedurende de roerige periode van de Tweede Wereldoorlog, de principes, de betekenis en de doelstellingen van ons familiebedrijf vast te houden. Dat hield in dat hij de gerichte benadering van medewerkers -ook bij een groeiend aantal medewerkers- nooit uit het oog verloor.

In tegendeel, door Otto Rieger kregen de algemene meerwaarde, opleidings- en scholingsmogelijkheden volop aandacht en zorgde hij voor een duurzame invulling. Daarnaast vond Otto Rieger het persoonlijke werk buiten het bedrijf en de steun aan christelijke gemeenschappen belangrijk.