Zrównoważone zarządzanie środowiskiem i zarządzanie energią

Dobry przykład dla branży

Nasze dążenia do połączenia jakości i ochrony środowiska mają w firmie długą tradycję. Firmę RUD założono w 1875 r. jako „fabrykę na łonie natury”. Od 1898 r. nasza siedziba firmy nosi nazwę „Friedensinsel”, czyli „Wyspa Pokoju”. To miejsce, w którym technika spotyka się z naturą i partnerstwem społecznym.

W roku 2001 byliśmy pierwszym producentem łańcuchów, który uzyskał certyfikat ISO 9001 / 14001 dla systemu zarządzania jakością i środowiskiem, stanowiący kontynuację tej tradycji. W roku 2012 certyfikat zgodności z ISO 50001 uzyskał także nasz system zarządzania energią. Wydarzenia te wpisują się w misję naszej firmy, według której celem przedsiębiorstwa jest stały wzrost osiągany z poszanowaniem zasobów i środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska i klimatu to dla nas ważne zadanie z punktu widzenia zarządzania firmą. Poprzez naszą politykę środowiska i politykę energetyczną skupiamy się na kwestiach takich jak:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i regulacji oraz stosowanie zasady ciągłego doskonalenia
 • ocena aspektów związanych z ochroną środowiska i ocena energetyczna naszych procesów
 • wydajne korzystanie z zasobów
 • angażowanie naszych procesów sprzedażowych, produkcyjnych, konserwacyjnych i logistycznych, a także angażowanie dostawców i usługodawców
 • zmniejszenie emisji oraz ilości odpadów i ścieków
 • szkolenie pracowników w temacie środowiska i energii
 • wdrażanie planu ochrony przed zagrożeniami i dbanie o gotowość na wypadek sytuacji zagrażających bezpieczeństwu poprzez identyfikację zagrożeń oraz zapobieganie im
 • angażowanie dostawców i usługodawców pracujących na terenie naszej firmy 

W ramach systemu zarządzania środowiskiem i energią dokonujemy oceny istotnych kwestii, takich jak materiały podstawowe i pomocnicze, wykorzystanie zasobów, energia i wydajność energetyczna, gospodarka odpadami, ścieki i woda chłodząca, spaliny, hałas oraz ochrona gleby. Dzięki wewnątrzzakładowemu systemowi wskaźników wydajności wymienione wyżej istotne kwestie stają się przejrzyste i porównywalne. Oceny możemy więc wykorzystać do wyselekcjonowania istotnych aspektów środowiskowych i rozpoznania potencjału energetycznego. To z kolei pozwala wyznaczyć konkretne cele środowiskowe i energetyczne.

Potwierdzenie i dokumentację naszych starań stanowią certyfikaty TÜV przyznawane na podstawie oceny dokonanej podczas regularnie przeprowadzanych audytów.

Oprócz tego posiadamy kwalifikacje zakładu specjalistycznego zgodnie z § 19 l niemieckiej ustawy o gospodarce wodnej.

Drużyna pożarnicza RUD / Sanitariusze RUD

Jesteśmy szczególnie dumni z naszej zakładowej drużyny pożarniczej, która od ponad 45 lat nieprzerwanie cieszy się uznaniem władz i skutecznie funkcjonuje w ramach ochrony przed zagrożeniami i gotowości na wypadek sytuacji zagrażających bezpieczeństwu. Od ponad 20 lat w RUD mamy także własnych, wykształconych sanitariuszy. Są to osoby specjalnie wyszkolone w temacie działalności naszej fabryki, które mogą zapewnić skuteczną pierwszą pomoc. Ścisłe kontakty utrzymujemy także z lokalnym oddziałem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Schwarzer Kocher

Co robimy w RUD, by utrzymać Schwarzer Kocher w czystości?

 

 • Aktywnie wykorzystujemy środki z Programu na rzecz utrzymania rzeki Kocher w czystości (np. co roku zarybiamy rzekę około 200 pstrągami)
 • Nie wpuszczamy do rzeki oczyszczonych ścieków przemysłowych
 • Wpuszczamy do rzeki wodę chłodzącą, stosując się do ścisłych wytycznych określonych w udzielonym nam pozwoleniu, tzn.
  • przestrzegając najwyższej dozwolonej temperatury i innych określonych parametrów wody
  • wpuszczając wodę chłodzącą z drugiego obiegu, tzn. taką, która nie wchodzi w kontakt z olejami maszynowymi
  • nie dodając do wody chłodzącej żadnych środków czyszczących
 • Dbamy o roślinność nabrzeżną, zwłaszcza o drzewa, których cień zapobiega zbytniemu nagrzewaniu się wody w rzece Schwarzer Kocher
 • W produkcji stosujemy środki ochrony i jednoznaczne wytyczne związane z transportem materiałów szkodliwych dla wód na terenie zakładu. Zakładowa drużyna pożarnicza RUD jest odpowiednio przygotowana, by w przypadku ewentualnego zdarzenia ograniczyć zagrożenie dla rzeki do minimum

Der Firmenstandort wurde 1968 beim Bundeswettbewerb "Industrie in der Landschaft" als 1. Preisträger mit der Goldmedaille durch Graf Lennart Bernadotte ausgezeichnet. Te wyróżnienia z przeszłości są dla nas inspiracją i motywują nas do kształtowania terenu firmy zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Co roku odmładzamy drzewostan i sadzimy nowe drzewa i krzewy. W roku 2012 i 2013 posadziliśmy ponad 150 drzew i krzewów. Staramy się przede wszystkim zachować aktualną, zróżnicowaną roślinność i nie doprowadzić do powstania monokultury. Sadząc nowe rośliny wybieramy różne gatunki, np. żywopłot bukowy, świerki serbskie, platany, laurowiśnię, cisy, derenie czy pięciorniki krzewiaste. Dzięki temu kompensujemy część emisji dwutlenku węgla, który stanowi nieodłączny element naszej działalności przemysłowej.

Certyfikowane, zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodne z ISO 9001 / 14001 / 50001 stanowią narzędzie do wdrażania przyświecających nam wartości:

 • zgodności z prawem
 • rentowności
 • zrównoważonego rozwoju