Misja firmy

Kim jesteśmy i co robimy

Grupa RUD to dynamiczny, nowoczesny koncern rodzinny działający na całym świecie. Naszym celem jest zapewnienie nieprzerwanego wzrostu zorientowanego na zysk przy jednoczesnym poszanowaniu dla zasobów i środowiska.

Dążymy do tego, by dzięki doskonałej organizacji i działalności oferowane przez nas produkty i usługi zajmowały wiodącą pozycję w naszych segmentach rynku. Korzystając z ponad 140 lat doświadczeń i bazując na stalowych łańcuchach o profilu okrągłym, tworzymy przyszłościowe koncepcje rozwiązań z wykorzystaniem zróżnicowanych systemów łańcuchowych i elementów o szerokim zakresie zastosowania.

Nasze produkty postrzegamy jako efekt dążenia do kreatywności i doskonałości w kompetencjach kluczowych – przekształcaniu, spawaniu, obróbce cieplnej, technice powierzchniowej, kuciu i obróbce skrawaniem. Długotrwała współpraca z naszymi klientami, ich satysfakcja i zaufanie stanowią podstawę naszej działalności. Gwarantujemy zorientowaną na klienta, innowacyjną technikę, stanowiącą źródło wartości dodanej, oraz najwyższą i nieprzemijającą jakość i bezpieczeństwo. To nasza wspólna odpowiedzialność.

Dzięki aktywnie praktykowanej, otwartej i pełnej zaufania kulturze przedsiębiorstwa, a także dzięki ciągłemu kształceniu i szkoleniu, nasze międzynarodowe przedsiębiorstwo stanowi zmotywowany, sprawny, elastyczny i kompetentny zespół.

Praktykowana przez nas zasada „wolności wyboru” odzwierciedla wielowiekową filozofię, która dostrzega istnienie różnic, pozwalając jednocześnie na ich harmonijne współistnienie.