Odpowiedzialność społeczna

Nasza zróżnicowana i wyróżniana strategia odpowiedzialności społecznej biznesu (ang. Corporate Social Responsibility) obejmuje odpowiedzialność społeczną i ekologiczną naszego dynamicznie rozwijającego się, międzynarodowego, nowoczesnego koncernu rodzinnego we wszystkich obszarach jego działalności, począwszy od tworzenia naszego własnego systemu wartości, przez ekologiczne aspekty naszych działań gospodarczych, aż po całościową ocenę naszych pracowników i różnorodnych relacji z dostawcami, klientami i całą społecznością.

W związku z tym w RUD bardzo aktywnie działamy w ramach szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej, stanowiąc wyznacznik takiej postawy dla społeczeństwa, w którym w przyszłości nasz koncern chciałby prowadzić interesy w sposób zrównoważony i przynoszący sukcesy.