Centrum szkoleniowe CCK

Center for Chain Knowledge

(Kopie 2)

Center for Chain Knowledge (CCK) RUD stanowi realizację misji naszej firmy.

Centrum to przede wszystkim:

 • pierwszej klasy instytucja edukacyjno-szkoleniowa dla wszystkich pracowników Grupy RUD, naszych potencjalnych przyszłych pracowników (zwłaszcza studentów szkół wyższych) oraz naszych partnerów handlowych, służąca do przekazywania jak najszerzej rozumianej wiedzy technicznej („Chain Knowledge”).
 • Nowoczesne, interaktywne forum wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinie kluczowych kompetencji RUD dla pracowników technicznych i inżynierów zatrudnionych w RUD, wybranych partnerów, zewnętrznych ekspertów i specjalistów z zakresu teorii i praktyki. Wszystko obraca się wokół sprawdzonych i najnowocześniejszych procesów technicznych i rozwoju.
 • Miejsce, w którym praktykuje się profesjonalne zarządzanie wiedzą, tzn. odpowiedzialne poszerzanie wiedzy „Chain Knowledge” i odpowiedzialne obchodzenie się z nią oraz z naszymi doświadczeniami w zakresie kluczowych kompetencji RUD.
 • Miejsce z najnowocześniejszym sprzętem do konferencji internetowych, umożliwiającym efektywną wymianę informacji z naszymi spółkami zależnymi oraz przedsiębiorstwami partnerskimi z całego świata. Dzięki temu możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami Grupy RUD z naszymi partnerami i wspólnie optymalnie je wykorzystywać.

Definicja Chain Knowledge

Chain Knowledge stanowi kluczową koncepcję dla RUD Center for Chain Knowledge (CCK).

Łańcuch wiedzy obejmuje:

Wiedzę (know-how) potrzebną do ciągłego, zorientowanego na zysk wzrostu i skutecznego rozwoju Grupy RUD. Przede wszystkim chodzi o wiedzę z zakresu opracowywania, wytwarzania oraz stosowania naszych produktów, tzn. przyszłościowych rozwiązań dla systemów i elementów łańcuchowych w najróżniejszych formach i dla różnorodnych obszarów zastosowań, począwszy od stalowego łańcucha o profilu okrągłym.

(Kopie 3)

Chodzi przede wszystkim o

 • obszary rozwoju związane z materiałami i innymi fundamentalnymi innowacjami oraz o potencjalne techniki wykorzystania
 • bazowe procesy (kompetencje kluczowe) związane z powstawaniem naszych produktów.
  • Obróbka drutu
  • Przekształcanie i spawanie
  • Obróbka cieplna
  • Technika powierzchniowa
  • Kucie
  • Obróbka skrawaniem

Nasze wysokie wymogi jakościowe

Gwarantujemy wysoki poziom jakości centrum szkoleniowego RUD Center for Chain Knowledge (CCK), stanowiącego nasz ośrodek rozwoju wiedzy.

 • Starannie dobrana grupa kompetentnych i zaangażowanych członków kadry zarządzającej RUD oraz przedstawicieli instytucji zewnętrznych aktywnie i nieustannie pracuje nad optymalnym i praktycznym zastosowaniem działań CCK.
 • CCK współpracuje z odpowiednimi, wybranymi szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami edukacyjno-badawczymi, które mają czynny wpływ na kształt oferowanego programu.
 • Zastosowanie najnowocześniejszego sprzętu do konferencji internetowych umożliwia efektywną wymianę informacji z naszymi spółkami zależnymi oraz przedsiębiorstwami partnerskimi z całego świata. Dzięki temu możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami Grupy RUD z naszymi partnerami i wspólnie optymalnie je wykorzystywać.

Aktualne wydarzenia

Aktualne wydarzenia

Aktualne wydarzenia w Center for Chain Knowledge

Nasz kampus

Nasz kampus

Wrażenia z Kampusu RUD