Fundacja im. Ottona Riegera

Fundacja im. Ottona Riegera powstała w Aalen-Unterkochen 19 grudnia 1975 r. i zajmuje się wyłącznie działalnością charytatywną i działalnością pożytku publicznego, obejmującą:

  • wspieranie młodzieży
  • opiekę i wsparcie dla naszych długoletnich pracowników oraz zasłużonych pracowników RUD, którzy przeszli na emeryturę
  • wspieranie instytucji kościelnych i kulturalnych w rejonie dzielnicy Aalen-Unterkochen, siedziby naszego rodzinnego koncernu
  • dotacje na rzecz innych instytucji charytatywnych, realizujących cele podobne do celów Fundacji.

Przedstawione powyżej cele Fundacji obejmują także stałe wsparcie zewnętrzne i wewnętrzne dla różnych projektów edukacyjnych, naukowych i badawczych. Poprzez kursy języka angielskiego dla naszych młodych stażystów i wielu naszych pracowników, poprzez praktyczne wyjazdy szkoleniowe i bogatą ofertę wewnątrzgrupowych seminariów realizowaną w naszym Center for Chain Knowledge, Fundacja każdego roku spełnia cele Ottona Riegera, rozwijając się nieustannie, by sprostać wciąż zmieniającym się wyzwaniom i wymaganiom naszych czasów.

W myśl aktywnie realizowanej odpowiedzialności społecznej, Fundacja im. Ottona Riegera oferuje także w ramach oddziału dla seniorów dodatkowe wsparcie dla byłych pracowników koncernu w podeszłym wieku.

Przewodniczącym zorientowanego na rodzinę zarządu Fundacji jest dr Hansjörg Rieger
Przewodniczącym zorientowanego na rodzinę komitetu doradczego Fundacji jest dr Jörg S. Rieger

Inspiracją dla Fundacji im. Ottona Riegera był dorobek życia Ottona Riegera, najstarszego z „czterech braci od łańcuchów”, który w trzecim pokoleniu położył fundamenty pod sukces przedsiębiorstwa rodzinnego RUD.

Otto Rieger opierał swoją koncepcję człowieka przedsiębiorczego na wartościach chrześcijańskich i odpowiedzialności społecznej. W roku 1975 jego przeświadczenie, że przedsiębiorstwo rodzinne może rozwinąć się w prawdziwy rodzinny koncern i prosperować w sposób zrównoważony tylko pod warunkiem wytężonej pracy, pełnego zaangażowania oraz poczucia wspólnoty wszystkich pokoleń pracowników, doprowadziło do powstania Fundacji.

Otto Rieger rozumiał, że w procesie rozwoju i przekształcenia w prawdziwy rodzinny koncern każde ogniwo tego „rodzinnego łańcucha” – czy to stare, czy młode – jest równie ważne. Gotowość młodych ludzi do nauki i bogate doświadczenie starszych pracowników stanowią tajemnicę sukcesu naszego przedsiębiorstwa rodzinnego, której nie da się ująć w podręcznikowej teorii przedsiębiorczości. Otto Rieger wierzył w praktyczne, przedsiębiorcze i odpowiedzialne działanie.

Dlatego ten przedsiębiorca i wizjoner mądrze zaplanował zadania dla swojej fundacji, szkoląc młodych ludzi w miejscu pracy i poza nim, dając im tym samym start w życie zawodowe z atrakcyjnej perspektywy i z prawdziwym poczuciem samospełnienia.

Otto Rieger dużą wagę przykładał także do ogólnego szacunku, możliwości dalszego szkolenia i doskonalenia, a także do opieki nad długoletnimi pracownikami firmy po zakończeniu przez nich czynnej służby. Opiekę taką postrzegał jako obowiązek, dług wdzięczności, a tym samym element zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania rodzinnym przedsiębiorstwem.

Die Otto Rieger-Stiftung trägt den Namen unseres langjährigen, ehemaligen Geschäftsführers und „Seniorchefs“ Otto Rieger (*22.6.1898, + 8.12.87), der bereits im jugendlichen Alter unter dem Eindruck und in den Nachwirren des 1. Weltkrieges in die Verantwortung für unser RUD Familienunternehmen berufen wurde. Jako najstarszemu z czterech „braci od łańcuchów” – o imionach Otto, Ernst, Emil i Werner – młodemu Ottonowi w 1929 r. przypadło w udziale zarządzanie przedsiębiorstwem w trudnych czasach. Po krótkiej praktyce w Stanach Zjednoczonych zdołał wraz z braćmi przekształcić „fabrykę na Wyspie Pokoju” w Unterkochen w nastawiony na przemysł, nowoczesny zakład produkcyjny.

W długich latach swej działalności biznesowej, Otto Rieger pozostawał wierny podstawowym wartościom chrześcijańskim. Wartości te tkwiły w nim głęboko i nawet podczas zawirowań II wojny światowej ani w obliczu rosnącej siły roboczej w przedsiębiorstwie, nie stracił z oczu podstawowych zasad, znaczenia i celu naszego zorientowanego na rodzinę zarządzania pracownikami.

Wręcz przeciwnie. Otto Rieger opracował i wdrożył system wartości, możliwość szkolenia i doszkalania się oraz system opieki dla pracowników w zgodzie z podstawowymi zasadami zrównoważonego rozwoju, które do dziś stanowią postawę odpowiedzialnego społecznie zarządzania naszym przedsiębiorstwem. Także w życiu prywatnym Otto Rieger angażował się we współpracę i wsparcie wspólnot chrześcijańskich.