VIP Łańcuchy

Łańcuchy ostemplowane symbolem VIP wytwarzane są w wewnętrznej średnicy (wymiar B) z pewną tolerancją, Materiał: Cr Ni Mo-stal nierdzewna, specjalnie ulepszona termicznie, o wysokim współczynniku tarcia wewnętrznego oraz niskim stopniu kruchości wodorowej jak dla klasy jakości 8 oraz lakierowane proszkowo w kolorze rśżowym (pink) o właściwościach fluoryzujących. W krótkich odstępach na ogniwach łańcucha nanoszony jest symbol dopuszczenia przez odpowiedzialną za to organizację DGUV(BG) dla specjalnej klasy jakości VIP firmy RUD. H1 oznacza kolejną liczbę producenta: 1=RUD. 10 lub 8S oznaczają odpowiednio klasę jakości 10.

Warianty produktu (17)

Więcej informacji o produkcie