VRBS Kloc do przyspawania

Kloc do przyspawania odkuty z dobrze spawalnego materiału 1.0577+N (St 52-3) oraz oznaczony wartością nośności nominalnej.

Wykute wypustki dystansowe służą jako miarka odległości dla potrzebnej szczeliny powietrznej dla spawania ściegowego (ca. 3 mm).

Spawanie musi być prowadzone przez doświadczonego spawacza zgodnie z normą  ISO 9606-1.

Miejsce przyspawania musi zapewniać odpowiednią wartość wprowadzenia siły.

Warianty produktu (5)

Więcej informacji o produkcie