VIP Adapter krętlikowy

Zastosowanie łożyska kulkowego umożliwia obracanie pod obciążeniem. Łatwość kombinacji ze wszystkimi elementami klasy VIP, konstrukcja widełkowa wykluczająca omyłkową zamianę. Nie wrażliwy na zanieczyszczenia przez jego uszczelnienie.  Wstępnie zmontowany ze sworzniem łącznikowym oraz tulejką rozprężną. Rozporządzenie DGUV-rule 109-017 zaleca: elementy służące do podnoszenia muszą być przed użyciem wykręcone. Następuje to w sposób automatyczny poprzez UW-PP.

Uwaga: VWA wbudowywać w Taki sposób, aby podczas użycia nie wystąpiło wygięcie podstawy adaptera. Nie nadaje się do pracy cięgłej pod pełnym obciążeniem. Nie obciążać na zginanie.

 

Warianty produktu (2)