VIP-Szakla bez pomyłek

Wersja opatentowana o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanym gwintem zabezpieczającym w uchu szakli. Po obydwóch stronach gładkie przyleganie sworznia w szakli. Sworzeń obracalny. Nie występuje naprężenie zginające w gwincie, jedynie funkcja zabezpieczająca. Zmontowana wstępnie z tulejką rozprężną. Długotrwałe zabezpieczenie dzięki wbiciu tulejki rozprężnej. Gwint specjalny, co wyklucza omyłkową zamianę z innymi sworzniami szakli! w tym RUD ID-POINT (od rozmiaru nominalnego 10).

 

Warianty produktu (8)