VIP Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa do długotrwałego oznaczenia częstotliwości koniecznych przeglądów zgodnie z DGUV reguła 109-017

Warianty produktu (1)