VIP Wahacz

Wahacze VIP zamontowane będą w zawiesiu 4-cięgnowym (2x2 cięgna, żeby osiągnąć równomierny rozkład ciężaru na wszystkie 4 cięgna). Różnice w długości poszczególnych cięgien wyrównywane będą przez przechył wahacza VIP.

Zawiesie można przyjąć z 4 cięgnami nośnymi, przy spełnieniu następujących kryteriów (BGR 500/DGUV reguła 100-500):

  • Zawiesie będzie składać się z dwóch zawiesi 2-cięgnowych, z których jedno wyposażone będzie w wahach ICE.
  • Obydwa zawiesia zawieszone będą na haku dźwigowym  (hak prosty lub podwójny).
  • Symetryczny rozkład ciężaru.
  • Max. kąt rozwarcia do ß 45°

Proszę szczególnie przestrzegać uzupełniających wytycznych zawartych w instrukcji obsługi !

Warianty produktu (8)