Ogniwo przegubowe bez kloców dystansowych LRBS-FIX / LRBK-FIX

  • Odkuwka z jednej części zgodnie z EN 1677-1.

    W 100% sprawdzone metodą elektromagnetyczną na wystąpienie mikropęknięć.

    Fosforowany.

    Odpowiada warunkom dopuszczenia przez północno-zachodnie zrzeszenie zawodowe producentów stali i żelaza.

Warianty produktu (3)