RoRo Punt do zabezpieczania ładunków, do przyspawania, do niskich temperatur -40°C

Wkręcany punkt do zabezpieczania ładunków do mocowania pojazdów w transporcie morskim na statkach Ro/Ro

Odpowiada normie DIN EN 29367-2.

Pasuje do wszystkich stosowanych środków do zabezpieczania ładunków.

Warianty produktu (1)